Nataniel Hoffman

TRENINGI PERSONALNE

1 trening
personalny

120 zł

4 treningI
personalne

440 zł

8 treningów personalnych

800 zł

12 treningÓW personalnych

1080 zł

Jak wygląda trening personalny?

PEŁNE Prowadzenie STACJONARNE

4 treningI
personalne

treningi personalne

plan żywieniowy

plan suplementacyjny

plan treningowy
na treningi samodzielne

cotygodniowe raporty

500 zł

8 treningów
personalnych

treningi personalne

plan żywieniowy

plan suplementacyjny

plan treningowy
na treningi samodzielne

cotygodniowe raporty

900 zł

12 treningów
personalnych

treningi personalne

plan żywieniowy

plan suplementacyjny

plan treningowy
na treningi samodzielne

cotygodniowe raporty

1200 zł

PEŁNE Prowadzenie ON-LINE

PIERWSZY MIESIĄC

plan treningowy

plan żywieniowy

plan suplementacyjny

cotygodniowe raporty

300 zł

KAŻDY KOLEJNY

to samo co w miesiącu pierwszym

250 zł

Czym jest współpraca on-line?

Zobacz w formie pdf